Rok temu (15.11.2010) w życie weszła nowa restrykcyjna ustawa antynikotynowa.

15.11.2011 ustawa antynikotynowa obchodzi rocznicę
15.11.2011 r. mija rocznica wejścia w życie w Polsce ustawy antynikotynowej.
Intencją jej twórców było przystosowanie polskiego prawa do standardów unijnych w tym zakresie. Wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych dając jednocześnie możliwość zorganizowania strefy dla palaczy tak, aby pogodzić interesy zwolenników i przeciwników nałogu. Niestety, w ciągu minionego roku nader często dawało się zauważyć, że nie wszyscy stosują się do nowych przepisów; co więcej, że przestrzeganie wprowadzonego zakazu jest sprawdzane wyrywkowo i niezbyt dokładnie. Powoduje to, że w dalszym ciągu można spotkać przed budynkami grupy osób z upodobaniem raczących się dymem tytoniowym, a właściciele lokali gastronomiczno rozrywkowych wolą tworzyć raczej strefy, w których się nie pali.

W tej sytuacji poszkodowane są nie tylko osoby niepalące – wszyscy wiemy bowiem, jak toksyczny jest taki dym. Jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że resztki papierosów, zwłaszcza te rzucone byle gdzie, są co najmniej tak samo groźne. Dla przykładu, jeden taki niedopałek może zanieczyścić nawet 1 000 litrów wody. Na świecie od dawna już organizuje się zbiórki petów, podczas gdy w Polsce zwyczaj ten jest niemal całkowicie nieznany.

Więcej informacji na temat na stronach www.palarnie.pl

Znowelizowana Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rozszerzyła obszary objęte zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych, w tym miejsca pracy, obiekty użytku publicznego, środki transportu publicznego, przystanki komunikacji miejskiej, obiekty sportowe i rekreacyjne, szkoły i dworce. Zakazem palenia zostały objęte zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury.
Przepisy ustawy dotyczą także zakazu palenia w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci. Ponadto określono sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, wprowadzono zakaz reklamy tytoniowej oraz ustanowiono wymogi techniczne i sanitarne dla palarni.
Przepisy nowej ustawy nakazały wydzielenie sali dla palaczy w restauracjach i pubach. Sala taka musi być zamknięta i wentylowana. Za brak informacji o zakazie palenia w pubie czy restauracji właścicielowi lokalu grozi kara grzywny do 2 tysięcy złotych, a palaczowi za złamanie zakazu mandat 500 złotych.
W obiektach takich jak zakłady pracy, hotele czy uczelnie, można tworzyć palarnie jako "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń".
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10 z dnia 30 stycznia 1996 r., poz. 55).