15 lat IGLOTECH - kompleksowo, solidnie i na czas. W roku 2008 Spółka IGLOTECH obchodzi 15 urodziny.


Początki przedsiębiorstwa IGLOTECH miały miejsce w burzliwych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w nowych realiach gospodarczych, jak grzyby po deszczu, powstawały nowe przedsiębiorstwa, zaspakajające nienasycony wówczas popyt na wszelkiego rodzaju towary. Leszek Bystrzycki oraz Rafał Ostrowski - założyciele firmy, dostrzegli szansę na rynku, związanym z chłodnictwem. W roku 1993 zawiązali spółkę i uruchomili hurtownię, dostarczającą asortyment z zakresu urządzeń chłodniczych oraz automatyki.
Dystrybucja i logistyka
Znaczny popyt oraz elastyczność firmy w dostosowywaniu oferty do ówczesnych potrzeb, zaowocowało szybkim tempem rozwoju. Początkowo firma umacniała swoją pozycję w regionie dzisiejszego województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Obok siedziby firmy w Kwidzynie, powstały oddziały w Grudziądzu, Bydgoszczy oraz Toruniu. Przez kilka lat Iglotech pozostawał przedsiębiorstwem o charakterze lokalnym. Stopniowo poszerzało się grono klientów również w pozostałych regionach, co ostatecznie wpłynęło na decyzję o powołaniu kolejnych oddziałów na terenie Polski centralnej i południowej. W maju 2005 r. biuro handlowe w Katowicach zostało przekształcone w oddział i objęło swoim zasięgiem Polskę południową, w kolejnym roku powołany został oddział w Warszawie. W roku 2007 otwarte zostały kolejne oddziały, tym razem we Wrocławiu oraz w Poznaniu. Od dwóch lat IGLOTECH rozwija także działalność dystrybucyjną na rynku ukraińskim za pośrednictwem spółki IGLOTECH Ukraina. W bieżącym roku planowane jest otwarcie dwóch kolejnych oddziałów.
Prowadzenie sprawnej dystrybucji nie jest możliwe bez sprawnej logistyki. W ostatnich latach na ten aspekt położono znaczny nacisk, rozwijając służby logistyki odpowiedzialne za działania planistyczne, obsługę magazynów oraz transport.
Zespół
Ekspansji geograficznej towarzyszyło ciągłe doskonalenie struktury firmy. Z firmy o charakterze rodzinnym, struktura stopniowo dzieliła się na wyspecjalizowane komórki, aż do obecnej postaci.
Iglotech na początku swojej działalności był firmą kilkuosobową. Wzrost zatrudnienia towarzyszył rozwojowi organizacji. Największy przyrost zatrudnienia miał miejsce w latach: 2003 – 2007. W tym okresie Iglotech przechodził wiele zmian strukturalno – organizacyjnych: powstawały nowe oddziały, działy i stanowiska; krystalizowały się procesy i procedury działania; realizowano ważne dla dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa projekty: wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu motywacyjnego w oparciu o strategię Zarządzania przez Cele, wdrożenie systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP - AXAPTA i wiele innych projektów. Obecnie Iglotech zatrudnia 172 pracowników (stan na dzień 31.03.2008).
Oferta
Wraz z upływem czasu zmieniała się także oferta firmy. Firma rozpoczynała działalność jako hurtownia urządzeń i materiałów dla chłodnictwa, wkrótce asortyment poszerzył się także o produkty z zakresu wentylacji i klimatyzacji oraz elektrotechniki. Oferta składała się początkowo z produktów, nabywanych w innych krajowych hurtowniach. Wkrótce jednak nawiązano bezpośrednią współpracę z producentami. Od tej chwili Iglotech wprowadzał kolejne nowe marki na rynek polski. Obecnie większość oferty IGLOTECH z zakresu urządzeń do obróbki powietrza stanowią produkty, których firma jest producentem oraz generalnym lub bezpośrednim dystrybutorem na rynku polskim.
Oferta w zakresie elektrotechniki, rozwijała się na bazie produktów z zakresu automatyki. Początkowo stanowiły one uzupełnienie do podstawowej wówczas oferty, ale wkrótce część oferty z zakresu elektrotechniki poszerzyła się do poziomu, z którego IGLOTECH mógł konkurować z innymi hurtowniami elektrotechnicznymi. Silną pozycję, głównie w regionie północnym, firma uzyskała m.in. dzięki ścisłej współpracy ze Schneider Electric, jako autoryzowany dystrybutor tej firmy. W drugiej części roku 2007 powołana została grupa zakupowa ELEKTRO-HOLDING, której założycielem była m.in. firma IGLOTECH. Przynależność do grupy umożliwiła znaczną poprawę warunków handlowych i zbudowanie o wiele bardziej urozmaiconej i przystępnej cenowo oferty.
W roku 2003 wyodrębniły się dwa piony. Pion AIR - hurtownia asortymentu HVAC&R oraz pion ELECTRIC - hurtownia elektrotechniczna. Od kwietnia 2008 dwa piony zostały ponownie połączone w jeden dział handlowy, gdzie za wyodrębnione części oferty odpowiedzialni są konkretni specjaliści. Obecnie oferta IGLOTECH składa się z następujących części: chłodnictwo; klimatyzacja; wentylacja; automatyka; oświetlenie; kable i przewody; osprzęt elektroinstalacyjny. Wspomniany asortyment dostępny jest we wszystkich oddziałach firmy.
Wizerunek
Odzwierciedleniem zmian, jakie miały miejsce w związku z kształtowaniem wizerunku, jest jego cześć graficzna, która ewoluowała wraz z firmą.
Jednak wizualna część wizerunku i jego rozpoznawalność to zaledwie symboliczne odniesienie do nieprzerwanej poprawy wizerunku firmy IGLOTECH na tle innych konkurentów. W ciągu 15 lat swojego istnienia IGLOTECH zdołał znaleźć się wśród kilku firm, będących liderami na rynku polskim w branży HVAC&R oraz sprawdzoną hurtownią elektrotechniczną na wielu rynkach lokalnych.

Jacek Romański, Kierownik Działu Marketingu IGLOTECH