W trakcie ostatniego egzaminu w "Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła", w dn. 9 lutego 2005 roku, przyznano 100-tne ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI.

Oto relacja fotograficzna z tego wydarzenia:

Fot. 1. W czasie egzaminu - test wyboru

Fot. 2. W czasie egzaminu - przed Komisją Egzaminacyjną

Fot. 3. Świadectwa Kwalifikacji, w tym 100-ne

Fot. 4. Po egzaminach - ze Świadectwami
Nowa ustawa ozonowa wprowadziła obowiązek posiadania tzw. Świadectwa Kwalifikacji. "Świadectwo Kwalifikacji" jest potrzebne do:
• obrotu czynnikami będącymi SZWO (zakup/sprzedaż),
• zakładania kart urządzenia,
• sprawdzania szczelności,
• obsługi technicznej, naprawy lub demontażu urządzeń,
• odzysku, recyklingu i regeneracji substancji kontrolowanych.
Artykuł 55 nowej ustawy brzmi następująco: "Osoby wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, dla której przepisy ustawy przewidują wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji, i posiadające kwalifikacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami mogą wykonywać tę działalność bez wymaganego świadectwa kwalifikacji do dnia 31 grudnia 2005 r.".
Świadectwo kwalifikacji wydane zgodnie z postanowieniami nowej ustawy oznowej będzie od 1 stycznia 2006 r. bezwzględnie potrzebne wszystkim osobom, które będą miały cokolwiek do czynienia z czynnikami chłodniczymi z grupy HCFC. Szkolenia są odpłatne.
Szersze informacje o Modułowym Systemie Szkoleń® na stronie www.tchik.com.pl


Źródło: TCHiK
O inauguracji Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji