Ze stron www.wentylacja.com.pl można zamawiać książki, programy komputerowe, katalogi techniczne, broszury i in. Do naszej redakcji spływa codziennie kilkadziesiąt zamówień na różne publikacje, w tym najwięcej na katalogi branżowe i programy w formie CD, dlatego pokusiliśmy się na ich podsumowanie. W pierwszym półroczu 2004 roku triumfowała CD wydana z okazji Forum Wentylacja, którą ostatecznie wyprzedziły zamówienia na "Wentylatory i przewody" firmy Venture Industries.
Zaraz za "Wentylatory i przewody" (VENTURE-CD: 1180 zamówień) z 1094. zamówieniami uplasowała się płyta (FORUM-CD) z materiałami z Forum Wentylacja 2004. Na trzecim miejscu katalog firmy BARTOSZ (1082 zamówienia), a na kolejnych:
(nazwa CD: ilość zamówień)

SPS TRADING: 1075
FUJITSU 2: 1057
FLAKT 2 i DOSPEL 1039
FLAKT 1: 1030
ALFACO: 1015
KOSS 1: 1003
IMP KLIMA: 995

Statystyka zamówień katalogów (10 najpopularniejszych) na CD ze stron www.wentylacja.com.pl w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2004 r. przedstawiona jest na poniższym wykresie (flash). Korzystając z menu możesz wybrać wizualizacje: listę, wykres graficzny lub słupkowy.


Zobacz też:

• statystyka zamówień katalogów na CD - I półrocze 2004
• zamów - wszystkie lub wybrane CD
• co zwierają CD