Data rozpoczęcia
2009-07-16
Data zakończenia
2009-07-16

termin: 16-17.07.2009 miejsce: Dusseldorf, Niemcy
Firma Aluminium-Verlag organizuje 1 Międzynarodowy Kongres "Technologie lutowania aluminium dla przemysłu HVAC&R". Kongres ten jest kontynuacją cyklu międzynarodowych spotkań o tematce lutowania aluminium organizowanych od wielu lat przez Aluminium-Verlag.
Stale rosnące koszty energii i ochrona środowiska naturalnego są obecnie największymi wyzwaniami w branży ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Wspólnym celem producentów jest znaczne zwiększenie efektywności energetycznej. Rosnący światowy popyt na klimatyzatory skutkuje wprowadzaniem innowacyjnych metod produkcji tych urządzeń.
Wobec powyższego, w czerwcu br. organizowana jest Pierwszy Międzynarodowy Kongres "Technologie lutowania aluminium dla przemysłu HVAC&R". Organizatorem jest niemiecka spółka Aluminium-Verlag bezpośrednio związana z tematyką, długoletni organizator cyklu konferencji pod tytulem "Lutowanie Aluminium".
Celem nowego Kongresu jest monitorowanie rozwoju i innowacyjnych metod lutowania na świecie, wykazanie jego zalet, jak również tendencji i wyników badań w tej tematyce.
Spotkanie to jest także okazją do budowania relacji biznesowych i wzmocnienia kontaktów osobistych oraz zawarcia nowych.
Dwa dni Konferencji podzielono na 4 sekcje:
A. Sytuacja na światowym rynku w branży przetwórstwa i zalety lutowania
B. Materiały i aplikacje
C. Wyposażenie
D. Badanie i Projektowanie
Przewidziano także wystawę przedsiębiorstw towarzyszącą Kongresowi.
Ze względu na międzynarodowy charakter tego wydarzenia Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Kongres umożliwi spotkanie się w jednym miejscu oraz na wymianę doświadczeń branży związanych z tematyką. To dwudniowe wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 lipca 2009 roku w Dusseldorfie w Niemczech (Hotel nikko). Opłata rejestracyjna wynosi 595 euro + VAT.
Zobacz 1st International Congress Aluminium Brazing Technologies for HVAC&R