Departament Instrumentów Środowiskowych przypomina, że w dniu 1 grudnia 2008 r. o godzinie 23.00 upływa termin rejestracji wstępnej wynikającej z rozporządzenia REACH.


Departament Instrumentów Środowiskowych przypomina, że w dniu 1 grudnia 2008 r. o godzinie 23.00 upływa termin rejestracji wstępnej wynikającej z rozporządzenia REACH. Dokonanie rejestracji wstępnej jest warunkiem skorzystania przez potencjalnych rejestrujących z przewidzianego rozporządzeniem REACH okresu przejściowego pozwalającego na przesunięcie terminu właściwej rejestracji.
Zobacz więcej: http://www.mos.gov.pl/2aktualnosci/informacje_rp/2008.11.24a.shtml