0801 000 120 - łatwy do zapamiętania numer infolinii.
W tym roku IGLOTECH uruchomił specjalny numer infolinii 0801 000 120, za pomocą którego można kontaktować się z firmą z numerów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange (docelowo z wszystkich sieci komórkowych).
Połączenia z numeru 0801 000 120 są przekierowywane w zależności od strefy, z której następuje połączenie, do najbliższego oddziału firmy IGLOTECH. Połączenia z numerów zastrzeżonych oraz numerów komórkowych przełączane są na główny numer siedziby firmy w Kwidzynie.
>>O firmie IGLOTECH