Gość: hubertus
2017-08-28 11:23
Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i...
Orientujecie się czy Wytyczne projektowania dla szpitalnictwa zostały opracowane i są gdziekolwiek dostępne? Nawet jeśli jest to dokument nie przywołany przez ustawodawce jako obowiązujący mógłby być dobrą podstawą projektowania.