Re: utrzymanie okreslonych warunków RH i T

Uważam, że utrzymanie parametrów wilgotnościowych 20-30% +/-5% przy wykorzystaniu centralki klimatyzacyjnej wyposażonej w chłodnicę wodna lub freonową jest niemożliwe. Nie uda się bowiem osuszyć powietrza do wymaganej tak niskiej wilotności. Wynika to choćby z wykresu i-x, choć i ten nie oddaje w pełni rzeczywistości w przypaku chłodzenia. Przedstawia się na nim zazwyczaj proces chłodzenia po lini prostej, a w rzeczywistości przebiega on po krzywaj. W związku z tym ilość wykroplonej...