Re: Straty miejscowe powietrza zapylonego.

Wydaje mi się, że aby otrzymać wystarczająco dobre przybliżenie, trzeba zastosować przelicznik oporów ze względu na gęstość przetłaczanego medium. Wzory - w każdej książce, lub w katalogu co drugiej większej firmy wentylacyjnej. Bez znajomości gęstości niewiele chyba będzie można Ci pomóc. Bo co to jest "powietrze zapylone?" tochę kurzu? transportowana mąka, czy pył gipsowy? a może trociny? ile tego jest? Może się zdarzają większe cząstki (np. wśród trocin - drzazgi)? To...