Re:rozmieszczenie central

W miejscu połączenia kanałów wywiewnych do wspólnego kanału w trakcie pracy central wytworzy się nadciśnienie równe oporom wspolnego kamału wywiewnego. Wielkość nadćiśnienia będzie zależala od ilości pracującuych central. W najgorszym wypadku wszystkie centrale pracują jedna nie i wtedy wywiewane powietrze będzie płynąć do centrali niepracującej. W centrali jest przepustnica ale nie jest szczelna, oczywiście ilości powietrza nie będą duże. Reszta zależy od interpretacji...