Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Najpierw odpowiedz na prozaiczne pytania? a) ile jest kratek wentylacyjnych i grdzie b) czy są jakieś przybory gazowe np, kociołek do ogrzewania lub co b. rzadko teraz spotykane terma do podgrzewu wody c) czy jest jakiś nawiew do mieszkania np. nawietrzaki okienne lub jakaś czerpnia w ścianie zewnętrznej d) czy jest okap kuchenny z wentylatorkiem e) na którymi pietrze jest mieszkanie