Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Że nie może - chyba że ma uprawnenia budowlane do kierowania lub projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w odpowiednim zakresie - podział z ograniczeniami i bez jak przy projektowaniu i kierowaniu oraz jest członkiem izby. A gdzie można znaleźć takich specjalistów? Jakaś izba, stowarzyszenie?