Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

W "warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowanie" w paragrafach od 140 do 146 jest napisane jak kanały wentylacyjne,spalinowe i dymowe mają być wykonane - aby spełnić określone warunki w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji i przywołana jest Polska Norma dla kominów murowanych.Prawo budowlane oprócz wykonania zgodnie z rozporządzeniami, nakazuje wykonanie z wiedzą techniczną, której wykonawcy i projektantowi zabrakło. Wnioskuje, że masz 4 kanały o śr.16cm czyli 4 x 200cm2, to jeżeli ktoś zaprojektował w sumie 800 cm2 słupa powietrza do podnisienia, to dlaczego nie zadbał o możliwość zadziałania minimalnej siły parcia, której pedałem gazu jest łączna powierzchnia netto szczelin w oknach i w szczelinowych nawiewnikach oraz moc grzejników c.o., aby minimalna prędkość ujścia powietrza w otworach wywiewnych wynosiła 0,4 - 0,5 m/s, przy utrzymaniu +20stC w mieszkaniu. Maksymalna różnica ciśnień tzw. cisnienie czynne dla mieszkań na ostatniej kondygnacji przy 3,5 metrowej różnicy pomiędzy wlotem a wylotem powietrza, gdy na dworzu jest -20stC, to około 6-7 Pa, a więc można obliczyć jaką łączną powierzchnie netto powinny mieć zamknięte okna z zamkniętymi szczelinowymi nawiewnikami powietrza. Drugim problemem jest niedoszacowanie przesyłowych strat ciepła c.o. na ostatnią kondygnacje i przeszacowanie zysków ciepła, co w pochmurne mroźne zimy powoduje, że moc grzejników jest niewystarczająca do pokrycia szybkiej "ucieczki" ciepła przez zewnętrzne przegrody i ewentualne mostki termiczne oraz jeszcze ogrzać ilość infiltrującego powietrza zewnętrznego - wynikającego z warunków higienicznych dla danego mieszkania. Coraz gorsze wykonanie kanałów grawitacyjnych także nie sprzyja naturalnej wentylacji grawitacyjnej.