Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Dobór kratek do wentylacji nie jest czymś skomplikowanym więc nie powinien Pan mieć z tym większych problemów ale jak już to przy Pana zapotrzebowaniu polecam kratke osłonową light krlz z żaluzją. Ma Pan ją dostępną w linku wstawionego przez użytkownika Tomm wyżej