Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Nikt nie poda dokładnej ilości, ponieważ zależy to od instalacji. Istotną kwestią jest również odległość rozpatrywanego odcinka od pompowni. Przykładowe 4 tryskacze mogą być zasilane nawet z DN32. Każdy przypadek powinien zostać rozpatrywany indywidualnie