Re: Proszę o pomoc

Nie jest OK. PN-83/b-03430/Az3:2000 pkt 4.2 "nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i gawitacyjnej."