Re:Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji

Zawsze pozostawiam sobie kopie wykonanych robów w biurze - ostatni egzemplaż dokumentacji powykonawczej, ale każda jest inna. Koażda zawiera aktualne "Deklaracje zgodności" wystawiane na mnie - jako firmy wykonawczej. Kazdy taki komplet, wraz z certyfikatami i Aprobatami technicznymi to jest ok 100 stron. plus projekt w oryginale ze wszystkimi pieczatkami z naniseonymi zmianami.