Re:Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji

1. Spis treści 2. Oświadczenie kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami oraz ubezpieczeniem, o tym, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem, PN, i ogólną wiedzą budowlaną. 3. Projekt wykonawczy z zaznaczonymi zmianami ( każdy rysunek podpisany przez k.r., za zgodność z rzeczywistością) 4. Protokół pomiarów wydajności i hałasu 5. Atesty i certyfikaty na wszystko:tj. materiały montażowe, przewody instalacji, czynnik chłodniczy, urządzenie wraz z DTR-kami itp. I to w...