program doboru centrala basenowa

poszukuje programu doboru dla centrali basenowej na strumień powietrza około 31 000 m3/h