Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z kilkudziesięciu aktów prawnych. W bazie programu dostępne jest ponad 1700 pytań opracowanych na podstawie przykładowych pytań z PIIB oraz własnych analiz przygotowanych podczas nauki do egzaminu. * Prawo Budowlane * Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie * Kodeks postępowania administracyjnego * Przepisy BHP Więcej informacji: http://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-program-do-nauki-na-egzamin/