Re:Połączenie wywiewów z toalet

nie jest zabronione.