Re:Kłopotliwe sasiedztwo?

12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od: 1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, 2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, 3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. 13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna. 14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową...