Re:klimatyzacja serwerowni

Wszystkie informacje którch szukasz są w podręcznikach ASHRAE oraz w aktualnym wydaniu Reknagel-a. Od producentów serwerów może uda się wyciągnąć parametry powietrza wymagane do pracy. pozdrawiam