Re:jaki rekuperator

. W Pana przypadku to na naukę jest już za późno. Dla TB wszystko jest przestarzałe, poza nim samym. Wszystko? Tylko domy zużywające ponad 15kWh/m2 rocznie na ogrzewanie i ponad 300kWh/osobę wu. Przestarzałe są pośrednie (centralne) systemy ogrzewania, naturalna wentylacja i nie skuteczna izolacja termiczna. Choć trzeba przyznać, że są jeszcze uczelnie wyższe, gdzie się pośrednich systemów naucza. To jak uczenie o gaźniku, czy lampach elektronowych na innych...