Re:Grubości izolacji wg przepisów

Nie ma rozbieżności!