Re:grawitacja-różne wartości podciśnień

Problem w tym, że nie wie. Domu nie widział a prędkość do do dwóch miejsc po przecinku wyliczył! Jak tu wierzyć, że się na tym zna?