Re:grawitacja-różne wartości podciśnień

Panie Krzysztofie, tak wyprowadzone kanały wentylacyjne pańskiego mieszkania, oznaczają podstawowy błąd - co na budowie robił kierownik budowy i nadzór inwestorski. Zgłoś Pan to do nadzoru budowlanego albo niech Panu podwyższą kanał łazienki i to cały trzon kominowy, bo inni mają podobną systuacje. Na ostatnich kondygnacjach, gdy mamy czystą, ogrzewaną klatkę schodową, to należy zrezygnować z uszczelek w drzwiach wejściowych do mieszkania, aby wypór termiczny ogrzanego powietrza na...