2017-03-17 15:25
Ćwiczenia teoretyczno-praktyczne z projektowania 1.
Przedstawiam 2 konfiguracje centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła obrotowym i komorą mieszania. z jakimi można spotkać się w praktyce.
Czy obie konfiguracje są prawidłowe ?
2017-03-19 11:14
Załącznik
Załącznik