Gość: Damian
2015-03-11 22:15
Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
Witam zainteresowanych
Mam problem z deweloperem. Zakupiłem mieszkanie w tym roku i zauważyłem, że nie ma dopływu świeżego powietrza do mieszkania ( ciąg wsteczny w łazience ).
Zadzwoniłem do dewelopera w tej sprawie i dostałem odp. " nawiew powietrza jest poprzez rozszczelnienie okna " I tu zastanawia mnie kwestia przepisów, bo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r - W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne (nawiewniki) umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

Nie wyobrażam sobie, że powietrze ma być dostarczane przez rozszczelnione okna. Czy tak może być ?? Czy deweloper powinien zamontować nawiewniki ??
Gość: Klaw
2015-03-12 13:11
Re: Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 155.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
!!!!!!!!!!!!!!!!
4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Zgodnie z podaną powyżej normą:

2.1.5. Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien być zapewniony w sposób podany w poz. a) lub b).
a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza a mniejszym niż 0,3 m3/(m×h×daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej),
lub
- w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej),
lub
- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
- od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
- od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 % do 30 % strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
!!!!!!!!!!!!!!!!
W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0,5, lecz nie większym niż 1,0 m3/(m×h×daPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
!!!!!!!!!!!!!!!!
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Z powyższych wywodów wynika, że każdy może mieć rację, w zależności od rodzaju okien i wysokości budynku.
Gość: Damian
2015-03-12 14:07
Re: Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
Czytałem te wszystkie przepisy i też nie wiedziałem po której stronie jest prawda.
Tylko skąd ja mam wiedzieć jakiego typu są okna i jaką mają infiltrację powietrza.
Wiem tylko tyle, że natrafiłem na parę artykułów gdzie pisano, że montaż nawiewników jest obowiązkowy. Dlatego pytam, bo siedzieć w zimę przy rozszczelnionym oknie nie jest za przyjemnie.
Wyczytałem również, że musi być odpowiednia ilość dostarczanego powietrza do mieszkania, a przez rozszczelnione okno to jak wiatr zawiał - raz wleci tyle raz tyle.
Nie wiem czy jest sens się wykłócać z deweloperem, czy nie lepiej samemu to zamontować i mieć go w nosie
Gość: Kimbo Slice
2015-05-05 11:01
Re: Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
Na [url] http://www.amb.com.pl[/url] seria okien z podobnymi właściwościami daje do myślenia. Jest to fakt, że musi być cyrkulacja choćby nie wiem co.
Gość: Rozalia
2015-06-29 18:55
Re: Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
A nie da się tak przekręcić klamki w oknach na 45 stopni, żeby lekko powietrze wchodziło do środka? Czytałam w proadniku na http://www.okna-pasywne.pl/poradnik/jak-rozszczelnic-okno-plastikowe , że to może być alternatywa dla nawiewników. Tak czy siak możliwe, że po prostu nie zamontowali odpowiednich okien i wtedy zgłoś reklamacje.
Gość: bez nicku
2016-05-26 17:57
Re: Brak nawiewników w oknach - nowe budownictwo a przepisy
Od stycznia 2009 r. produkowane okna muszą być szczelne, a pomieszczenia wyposażone w urządzenia nawiewne.
Dz.U. Nr. 201 poz. 1288 z 2008 r. paragraf 155 ust. 3, oraz załącznik nr. 2, pkt. 2.3.2.
Na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zgodę może wydać tylko minister właściwy do spraw budownictwa.
Oczywiście chodzi o wentylację grawitacyjną.