KLIMAWENT - Centrum Techniki Wentylacyjnej jest firmą istniejącą od 1992 roku, zatrudniającą ponad 100 osób. Firma specjalizuje się w produkcji wentylatorów i odciągów stanowiskowych, wśród których wiodącą grupą urządzeń są odsysacze spalin samochodowych. Spaliny samochodowe są utrapieniem w remizach garażach i warsztatach samochodowych. Toksyczne, rakotwórcze spaliny silników benzynowych i wysokoprężnych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz są przyczyną zabrudzenia pomieszczeń i sprzętu. Dlatego stosowanie odsysaczy spalin staje się obecnie koniecznością i w wielu przypadkach (np. stacji diagnostycznych) jest formalnie wymagane.

Szeroki asortyment odsysaczy spalin zaprojektowanych i produkowanych w firmie KLIMAWENT spełnia praktycznie wszystkie wymagania użytkowników odciągając bezpośrednio z rury wydechowej i wyrzucając poza pomieszczenie całość emitowanych przez samochody spalin.
Zależnie od specyfiki wyposażanego obiektu i zasobności jego właściciela oferujemy odsysacze spośród pięciu niżej opisanych grup tych urządzeń.

1. ODSYSACZE BĘBNOWE
Odsysacz składa się z bębna obrotowego i przewodu elastycznego zakończonego ssawką, który jest nawinięty na bęben. Odsysacz współpracuje z zamocowanym do jego króćca ssawnego wentylatorem, który przyłącza się do kanału wentylacyjnego wyprowadzającego spaliny na zewnątrz. Może też współpracować z zamontowanym niezależnie wentylatorem dachowym.
Odsysacze bębnowe są produkowane z elektrycznym, a od początku 1999 r. również sprężynowym napędem bębna.
W odróżnieniu od podobnych odsysaczy innych producentów projektantom KLIMAWENTU udało się, przy zastosowaniu sprężynowego nawijania przewodu elastycznego, zrealizować równocześnie trzy istotne dla obsługi udogodnienia:
• niewielka i stała siła ręcznego odwijania (wyciągania) przewodu elastycznego,
• płynne i spokojne nawijanie we wszystkich fazach ruchu zapobiega nadmiernym wahaniom ssawki, które mogłyby uszkodzić karoserię,
• automatyczne uruchamianie wentylatora sprzężone z odwijaniem przewodu i wyłączanie po jego nawinięciu.

2. ODSYSACZE WISZĄCE
Odsysacz składa się z wentylatora oraz jednego lub dwóch przewodów elastycznych zakończonych ssawkami. Po zakończeniu pracy, przewody winny być zawieszone na wieszakach.
Wentylator mocowany jest do ściany lub słupa. Wylot wentylatora podłącza się do kanału odprowadzającego spaliny na zewnątrz.

3. ODSYSACZE BALANSOWE
Podwieszony przewód elastyczny zakończony ssawką jest wysnuwany ręcznie na żądaną długość, po czym jego ssawkę mocuje się do rury wydechowej. Powrót do stanu wyjściowego odbywa się samoczynnie po odpięciu ssawki od rury wydechowej pojazdu. Odsysacz mocuje się do ściany lub filaru nośnego i podłącza się do oddzielnie zamocowanego wentylatora wyciągowego. Odsysacze są produkowane w wersji stacjonarnej i przejezdnej.

4. KANAŁ ODCIĄGOWY Z ODSYSACZEM BALANSOWYM PRZEJEZDNYM
Kanał jest przeznaczony do odciągania spalin za pomocą balansowego, przejezdnego odsysacza spalin. Po zamocowaniu ssawki do rury wydechowej odsysacz przemieszcza się wzdłuż kanału wraz z samochodem. Przy zastosowaniu ssawki samowyczepnej odłącza się ona samoczynnie przy wyjeździe samochodu poza bramę. Na jednym kanale może pracować nawet kilka odsysaczy.
Doszczelnienie wózka odsysacza przejezdnego zapewnia fartuch gumowy dociskany wskutek podciśnienia wywołanego pracą wentylatora, do którego podłącza się kanał odciągowy. Kanał odciągowy współpracuje z oddzielnie zamocowanym wentylatorem lub zespołem wentylatorów.

5. ODSYSACZE PRZESTAWNE
Odsysacz składa się z przenośnego lub przejezdnego wentylatora zaopatrzonego w obrotowy króciec ssący. Króciec ustawia się w pobliżu rury wydechowej, a wylot wentylatora podłącza się do przewodu elastycznego, który wyprowadza się na zewnątrz.Wszystkie odsysacze spalin produkcji CTW KLIMAWENT posiadają atesty bądź certyfikaty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
Do odsysaczy oferujemy kilka różnych typów ssawek, a także przewody elastyczne o różnej odporności termicznej i długości co pozwala na konfigurację urządzeń ściśle wg potrzeb użytkowników.
Specjaliści z działu serwisu producenta służą bezpłatnym doradztwem w optymalnym doborze urządzeń. Pomagamy także w rozwiązaniu problemów wentylacji ogólnej obiektów w oparciu o produkowane przez nas w szerokim wyborze wentylatory ogólnego przeznaczenia oraz specjalistyczne. Nasze urządzenia pracują w jednostkach wojskowych, w remizach jednostek państwowej i przemysłowej straży pożarnej, stacjach diagnostycznych i warsztatach naprawy samochodów oraz w wielu zakładach różnych gałęzi przemysłu.

Oprócz w/w urządzeń CTW KLIMAWENT produkuje:
- odciągi miejscowe i urządzenia filtrowentylacyjne dymów i pyłów spawalniczych,
- odciągi szlifierskie,
- ściany i stanowiska wentylacyjne do malowania natryskowego,
- odpylacze stolarskie i inne,
- przewody, kształtki i akcesoria wentylacyjne oraz przewody elastyczne do wentylacji i odpylania.
mgr inż. Janusz Kaszyński


Źródło: KLIMAWENT S.A.