Dodaj ofertę za darmo

Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wiadomości: 36

 • 2009-12-31 | Komentarze: 1

  Nowe prawo budowlane - okna z nawiewnikami

  Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi balkonowych. Szczelność okna określamy przez podanie wartości współczynnika infiltracji „a”, który określa stopień przepuszczalności, a więc ile powietrza przepływa przez zamknięte okno. Im wyższa wartość współczynnika „a”, tym okno mniej szczelne, więcej powietrza zewnętrznego napływa do pomieszczenia.

 • 2009-11-17 | Komentarze: 0

  Inspekcja wentylacji wg nowej normy europejskiej

  Bardzo zaniedbywana do tej pory w przepisach tematyka higieny wentylacji doczekała się w końcu normy obejmującej swoim zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej. Aktualnie został przedstawiony do konsultacji projekt normy (prEN15780), planowany termin wprowadzenia nowych regulacji to maj 2010 r.

 • 2009-10-28 | Komentarze: 0

  Bez umowy o pracę w kryzysie

  W czasie kryzysu ekonomicznego coraz więcej osób pracuje bez umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownicy mogą żądać jej zawarcia przed sądem.

 • 2009-10-12 | Komentarze: 0

  Czyszczenie instalacji - normalizacja i przepisy prawne

  System rozprowadzenia powietrza powinien być zaprojektowany, wykonany i zainstalowany w taki sposób, aby było możliwe czyszczenie jego wewnętrznych powierzchni i elementów składowych.

 • 2009-09-09 | Komentarze: 0

  Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

  Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia. Warto zatem pokusić się o interpretację funkcjonowania tych norm w kontekście stosowanych w krajach unijnych zasad korzystania z norm jako źródła wiedzy technicznej do powszechnego stosowania.

 • 2009-08-04 | Komentarze: 0

  Znak zgodności wyrobu z Polską Normą (Znak Zgodności PN)

  Znak zgodności to "zastrzeżony znak, przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym".

 • 2009-06-06 | Komentarze: 0

  Norma europejska - badanie nawiewników higrosterowanych

  Dla nawiewników powietrza zewnętrznego nie istnieje Polska Norma zawierająca wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobu budowlanego, dlatego zgodnie z art.9 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych każdy nawiewnik musi mieć Aprobatę Techniczną, która jest dokumentem odniesienia do dokonywania oceny zgodności i wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy ze znakiem budowlanym B.

 • 2008-10-03 | Komentarze: 0

  Changes Proposed for ASHRAE Standards

  The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) is currently accepting public input on more than 35 proposed addenda to standards as well as a proposal to withdraw Standard 52.1.

 • 2008-07-17 | Komentarze: 0

  Odpowiedzialność projektanta za wady dokumentacji projektowej

  Projektant odpowiada za wady projektu

 • 2007-05-18 | Komentarze: 2

  Prace Komitetu Technicznego PKN Nr 279 nad aktualnymi Normami w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji

  W myśl „Ustawy o normalizacji” z dnia 12 września 2002 (DzU z dn. 11 października 2002) „Polska Norma jest normą krajową przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne”. Realizację celów Ustawy o normalizacji zapewnia Polski Komitet Normalizacyjny.

Strona 2 z 4
« poprzednia     1  2  3  4   następna »