Wymagania:
Wykonanie prostokątnej kształtki i kanału wentylacyjnego