Wymagania:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i obsługę klientów, budowanie sieci sprzedaży produktów, prowadzenie negocjacji handlowych,