Wymagania:
WYMAGANIA
- wykształcenie: wyższe techniczne, specjalizacja chłodnictwo i klimatyzacja
(ew. student ostatnich lat studiów) - UWAGA! doświadczenie nie jest wymagane!
- wiedza w zakresie automatyki urządzeń i rozbudowanych systemów klimatyzacji
- umiejętność pracy na komputerze (MS Word, MS Excell, MS Outlook, AutoCad itp.)
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B, dodatkowe uprawnienia oraz doświadczenie będą dodatkowymi atutami.
Zakres obowiązków:
- praca w biurze (m.in. przygotowanie założeń do umów na konserwację urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, prowadzenie dokumentacji serwisowej, rozliczanie ew. napraw itp.)
- monitorowanie pracy instalacji i urządzeń w kilku podległych obiektach
- prowadzenie ewidencji urządzeń
- koordynacja pracowników partnerów serwisowych
- uczestniczenie w komisjach technicznych dot. ww sprzętu
- udział w komisjach przetargowych
Godziny pracy: 8:15-16:15
Miejsce pracy: Warszawa
Zapewniamy:
- umowę zlecenie
- pracę w stabilnej i prestiżowej firmie (administracja) - Kancelaria Prezydenta RP
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 marca 2009r. e-mailem na adres rekrutacja@prezydent.pl
Zastrzegamy, że odezwiemy się tylko do wybranych kandydatów.
W CV należy zawrzeć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm)"
Jeśli kandydat wyraża zgodę na zatrzymanie jego CV również po zakończeniu procesu rekrutacji winien to wyraźnie zaznaczyć.