Wymagania:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- przygotowywanie ofert,
- negocjacje handlowe,
- pozyskiwanie zamówień,
- kosztorysowanie,
- tworzenie dokumentacji powykonawczej