Wymagania:
Bardzo dobra znajomość branży HVAC.
Bardzo dobra znajomość urządzeń/instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Uprawnienia Elektryczne SEP do 1 kV.
Uprawnienia Energetyczne - grupa 2 - E+D.
Świadectwo Kwalifikacji - Substancje Kontrolowane.
Prawo jazdy kat. B.
Niekaralność.
Wysoka kultura osobista.