Wymagania:
- serwis, naprawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
- znajomość zasad pracy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz podstaw ich automatyki;
- prawo jazdy kat. B;
- sumienność i dokładność;
- samodzielność;
- dobra organizacja pracy