Wymagania:
obsługa i serwis klimatyzacji, agregatów wody lodowej, rooftopów, chillerów podstawowa znajomość automatyki chłodniczej, umiejętność lutowania twardego, uprawnienia SEP i świadectwo kwalifikacji