Opis stanowiska:
•Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
•Odczytywanie projektów architektonicznych
•Ustalenie zgodności rzeczywistej z projektem
•Wykonywanie wszystkich powierzonych prac serwisowych a w szczególności:(wykonywanie przeglądów urządzeń zgodnie z DTR-ką urządzenia i sztuką techniczną,
-bezbłędne i prawidłowe wykonywanie napraw urządzeń i instalacji do momentu usunięcia
awarii, montaż nowych urządzeń klimatyzacji, wentylacji, nawilżania, osuszania zgodnie z
wytycznymi producenta urządzeń)
•Konserwacja urządzeń.
•Dostarczanie informacji o potrzebach remontowych bądź wymianą urządzenia związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem instalacji,
•Usuwanie nieszczelności instalacji.
•Dostarczanie protokołów z wykonanych czynności.
•Wykonywanie innych poleceń przełożonych, w tym czasowe zastępowanie innych pracowników podczas ich nieobecności.

Wymagania:
duża samodzileność, prawo jazdy