Wymagania:
doświadczenie w serwisie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych