Wymagania:
serwisant urządzeń chłodniczych -klimatyzacyjnych
z okolic Sosnowca lub Częstochowy.