Wymagania:
uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji.
osoby zainteresowane - proszę przesłać życiorys zawodowy e-mailem (w temacie wiadomości koniecznie wpisać: praca).
proszę podać informację na temat terminu podjęcia pracy.