Wymagania:
- Umiejętność projektowania instalacji grzewczych, wody lodowej, instalacji solarnych wentylacji i klimatyzacji dla obiektów handlowych, biurowych i użyteczności publicznej,
- Uprawnienia do projektowania,
- Dobra znajomość programu AutoCAD, Smokepack, Audytor O.Z.C., Audytor C.O. i pakietu MS Office,
- Wykazywanie inicjatywy i samodzielności w wykonywaniu obowiązków,