Wymagania:
- koordynacja działań związanych z projektem
- znajomość specyfiki branży
- gotowośc do wyjazdów służbowych - prawo jazdy
-zaangażowanie i motywacja do pracy