Opis stanowiska:
organizacja pozarządowa poszukuje studenta do sporządzenia inwentaryzacji wentylacji