Wymagania:
prowadzenie biura oraz wykonywanie kosztorysów z branży instalacyjnej w szczególności wentylacja i klimatyzacja w programie NORMA,KOBRA na podstawie przedmiarów oraz dokumentacji technicznej (zgodnie z wymogami zamówień publicznych).