Wymagania:
Zleceniodawca: firma chłodnicza o zasięgu ogólnopolskim