Wymagania:
umiejątność kierowania serwisem technicznym, znajomość obiektowych instalacji technicznych, uprawnienia sep D+E,