Wymagania:
montaż instalacji sanitarnych i sieci c.o., wod-kan,